Từ ngày 01/03/2024, Công ty TNHH Hải Nam đã chính thức triển khai hệ thống cụm thùng rác phân loại trên toàn bộ khuôn viên công ty, đánh dấu bước tiến lớn trong việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội và môi trường. Hệ thống này không chỉ là một biện pháp quản lý rác thải hiệu quả mà còn là minh chứng cho cam kết của công ty trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Cụm thùng rác được lắp đặt tại khuôn viên công ty

Chi tiết hệ thống thùng phân loại rác: phân chia 3 loại rác, cụ thể

Rác Tái Chế: Các sản phẩm nhựa và giấy được tập kết cùng nhau và chuyển đến nhà máy của công ty để tái chế thành hạt nhựa phục vụ cho quy trình sản xuất tuần hoàn. Quy trình này không chỉ giảm lượng rác thải mà còn tạo ra nguồn nguyên liệu tái chế.
Rác Hữu Cơ: Phần thừa của thực phẩm trong sinh hoạt hàng ngày như hạt, vỏ trái cây, v.v… sẽ được xử lý đúng quy định để giảm thiểu tác động đến môi trường.
Rác Thải Khác: Các loại rác còn lại sẽ được tập kết tại nơi quy định để xử lý tiếp theo.

Các ký hiệu phân loại nhắc nhở về cách dạng rác phân loại.

Thông Tin Chương Trình và Nhắc Nhở

Công ty đã tiến hành phát động chương trình thông qua các kênh thông tin nội bộ, đặt cụm thùng rác phân loại trong khuôn viên công ty và nhà xưởng. Đồng thời, thông qua việc đưa ra các biện pháp nhắc nhở và hướng dẫn về cách phân loại rác, công ty đã tạo ra một môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy thói quen bỏ rác đúng nơi và phân loại đúng loại rác.

Cam Kết Với Môi Trường và Xã Hội

Chương trình này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong quản lý rác thải mà còn là sứ mệnh của Công ty TNHH Hải Nam trong việc đóng góp vào bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Với những bước tiến này, Công ty TNHH Hải Nam đã chứng minh sự cam kết vững chắc của mình với mục tiêu bền vững và phát triển bền vững trong tương lai.

Lắp đặt cụm thùng rác phân loại tại những nơi thuận tiện trong việc vứt rác và phân loại đúng rác.