Tháng 02/2024, Công ty TNHH Hải Nam đã chủ động triển khai một biện pháp mới nhằm giảm thiểu rác thải điện tử thông qua việc lắp đặt thùng thu gom pin cũ tại sảnh trước của văn phòng trụ sở. Đây là một bước quan trọng trong nỗ lực của công ty để chung tay bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của rác thải điện tử.

Thùng pin được đặt tại sảnh trước của Văn phòng trụ sở Công ty TNHH Hải Nam.

Hoạt Động Thu Gom Pin Cũ
Thùng thu gom pin cũ được đặt ngay tại sảnh trước của văn phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên, công nhân lẫn các khách hàng có thể thuận tiện hơn và cùng đóng góp vào việc tái chế pin.
Pin cũ thu gom sẽ được định kỳ mang đi đến các cơ sở tái chế chuyên nghiệp, nơi chúng sẽ được xử lý đúng cách và tái tạo lại vòng đời của pin, hướng đến mục tiêu giảm thiểu rác thải điện tử gây hại cho môi trường.

Truyền Thông và Giáo Dục
Công ty TNHH Hải Nam mong muốn truyền tải kiến thức về môi trường thông qua những hoạt động thực tế. Qua việc hình thành những thói quen đơn giản hàng ngày, các thành viên của Hải Nam Group sẽ nhận thức được về vấn đề giảm thiểu rác thải và tham gia tích cực vào quá trình bảo vệ môi trường.


Hải Nam Group cùng hình thành thói quen lẫn nhận thức về các vấn đề môi trường.

Chung Tay Xây Dựng Tương Lai Bền Vững
Với việc triển khai những hoạt động cụ thể như thùng thu gom pin cũ, Công ty TNHH Hải Nam không chỉ thể hiện sự cam kết của mình với bảo vệ môi trường mà còn thể hiện tinh thần đồng lòng của toàn thể công ty trong định hướng trở thành doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Đây là một bước quan trọng trong hành trình của công ty hướng tới một tương lai bền vững và hài hòa với môi trường.